Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 


Plan postępowań o udzielnie zamówień na rok 2023
Plan postępowań o udzielnie zamówień na rok 2022
Plan postępowań o udzielnie zamówień na rok 2020
Plan postępowań o udzielnie zamówień na rok 2019
Plan postępowań o udzielnie zamówień na rok 2018
Plan postępowań o udzielnie zamówień na rok 2017

Ogłoszenie z dnia 07.11.2023
Oznaczenie DA-273-55/23
Temat Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa ochrony fizycznej osób i mienia Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
Termin składania ofert 14 listopada 2023 do godz 10:00


Ogłoszenie z dnia 02.10.2023
Oznaczenie DA-273-54/23
Temat Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego CCTV.
Termin składania ofert 9 października 2023 r. do godz. 10:00


Ogłoszenie z dnia 06.09.2023
Oznaczenie DA-273-48/23
Temat Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa ochrony fizycznej osób i mienia Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
Termin składania ofert 20 września 2023 do godz 10:00


Ogłoszenie z dnia 25.07.2023
Oznaczenie DKM-273-1/23
Temat Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi Renowacja kolekcji unikatowych szybowców Muzeum Lotnictwa Polskiego – etap II: IS-1 Sęp, IS-C Żuraw, SZD-10 Czapla
Termin składania ofert 10 sierpień 2023 r. do godziny 12:00


Ogłoszenie z dnia 08.02.2023
Oznaczenie DA-270-1/23
Temat Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane „Heksagon – budowa hangaru dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie".
Termin składania ofert 27 luty 2023 r. do godziny 09:00


Ogłoszenie z dnia 20.10.2022
Oznaczenie DA-270-4/22
Temat Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie funkcji zarządzającego inwestycją pod nazwą: "Heksagon – budowa hangaru dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie".
Termin składania ofert 2 listopada 2022 r do godziny 14:00


Ogłoszenie z dnia 13.10.2022
Oznaczenie DA-270-3/22
Temat Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Muzeum Lotnictwa Polskiego.
Termin składania ofert 2 listopada 2022 r do godziny 09:00


Ogłoszenie z dnia 4.08.2022
Oznaczenie DA-270-2/22
Temat Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych dla zadania inwestycyjnego "Dokumentacja projektowa dla modernizacji infrastruktury Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Termin składania ofert 12 sierpień 2022 r do godziny 09:00


Ogłoszenie z dnia 2.11.2020
Oznaczenie DA-271-02/20
Temat Usługi ochrony fizycznej osób i mienia dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Termin składania ofert 10 listopad 2020 r do godziny 12:00
Załączniki - Wyjaśnienia do regulaminu nr 1 (z dnia 9 listopada 2020 r.)
- Modyfikacja treści regulaminu (z dnia 9 listopada 2020 r.)
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie Ogłoszenie nr 567951-N-2020 z dnia 29.07.2020 r.
Oznaczenie DA-271-1/20
Temat Wykonanie kompleksowej renowacji unikatowego samolotu MiG-19PM oraz śmigłowców SM-1 i SP-GIL ze zbiorów Muzeum Lotnictwa Polskiego.
Termin składania ofert 6 sierpnia 2020 r do godziny 12:00
Załączniki - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Program konserwatorski - MiG-19PM
- Program konserwatorski - śmiglowiec SM-1
- Program konserwatorski - SP-GIL
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie Ogłoszenie nr 563096-N-2020 z dnia 16.07.2020 r.
Oznaczenie DA-271-2/20
Temat Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych, w tym robót konserwatorskich w ramach inwestycji pod nazwą: „Naprawa, zabezpieczenie przed zawaleniem oraz prace konserwatorskie dot. zachodniej ściany szczytowej oraz ruin hangaru nr 5.
Termin składania ofert 31.07.2020 r. do godziny 13:00
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Załączniki do SIWZ (plik ZIP)
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Ogłoszenie nr 2019/S 123-300449 z dnia 28.06.2019 r.
Oznaczenie DA. 24-06/19
Temat Zaprojektowanie i wykonanie (dostawę) następujących wystaw: „Skrzydła i Ludzie XX w” „Swego nie znacie – magazyny historii” Metamuzeum” „Silnikownia” „Archeologia lotnicza”
Termin składania ofert 27.08.2019 r. do godziny 10:00
SIWZ - Link do ogłoszenia w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Załącznik nr 2a do SIWZ - formularz cenowy
- Załącznik nr 2b do SIWZ - JEDZ
- Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy
- Dokumentacja (Google Drive)
- Plik klucza publicznego - klucz nieaktualny, poniżej w załącznikach znajduje się klucz właściwy
Załączniki - Modyfikacja treści SIWZ nr 1
- Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1
- Modyfikacja treści SIWZ nr 2 z dnia 23.07.2019 r.
- Dokumentacja stanowiąca uzupełnienie w ramach modyfikacji nr 2 z dnia 23.07.2019 r
- Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 23.07.2019 r.
- Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 23.07.2019 r.
- Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 23.07.2019 r.
- Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 z dnia 24.07.2019 r.
- Link do Zarysu scenariusza ekspozycji w ramach pytań i odpowiedzi z dnia 24.07.2019 r.
- Modyfikacja treści SIWZ nr 3 z dnia 05.08.2019 r.
- Zestaw pytań i odpowiedzi nr 3 z dnia 05.08.2019 r.
- Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 05.08.2019 r.
- Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 05.08.2019 r.
- Plik klucza publicznego
- Zestaw pytań i odpowiedzi nr 4 z dnia 19.08.2019 r.
- Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 20.08.2019 r.
- Modyfikacja treści SIWZ nr 4 z dnia 20.08.2019 r.
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie z dnia 6.06.2019
Oznaczenie DA.24-05/19
Temat Ochrona osób i mienia oraz ochrona obiektów i terenu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz części terenu Lotniska w Pobiedniku, podczas organizowanego w dniach 22 i 23 czerwca 2019r., XV Małopolskiego Pikniku Lotniczego. (plik PDF)
Termin składania ofert 12 czerwca 2019 r do godziny 12:00
Załączniki - Informacja dotycząca szacowania zamówienia z dnia 5.06.2019 r
- Zestaw pytań i odpowiedzi z dnia 11.06.2019 r.
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie Ogłoszenie nr 531204-N-2019 z dnia 29.03.2019 r.
Oznaczenie DA. 24-04/19
Temat Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
Termin składania ofert 16.04.2019 r. do godziny 13:00
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Załączniki do SIWZ (Google Drive)
- Załączniki do SIWZ (plik ZIP)
Załączniki - Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 z dnia 10.04.2019 r.
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie z dnia 19.02.2019
Oznaczenie DA.24-03/19
Temat Usługi ochrony fizycznej osób i mienia dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. (plik PDF)
Termin składania ofert 1 marca 2019 r do godziny 12:00
Załączniki - Modyfikacja treści regulaminu z dnia 20.02.2019 r.
- Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 z dnia 22.02.2019 r.
- Modyfikacja treści regulaminu z dnia 22.02.2019 r.
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie z dnia 30.01.2019
Oznaczenie DA.24-02/19
Temat Usługi ochrony fizycznej osób i mienia dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. (plik PDF)
Termin składania ofert 7 lutego 2019 r do godziny 12:00
Załączniki - Zestaw pytań i odpowiedzi oraz informacja dotycząca szacowania zamówienia
Informacja o nieudzieleniu zamówienia


Ogłoszenie Ogłoszenie nr 504382-N-2019 z dnia 18.01.2019 r.
Oznaczenie DA. 24-01/19
Temat Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
Termin składania ofert 14.02.2019 r. do godziny 13:00
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Załącznik A i B do SWIZ
- Załącznik A i B do SWIZ (plik ZIP)
Załączniki - Modyfikacja treści SIWZ nr 1
- Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1
- Modyfikacja treści SIWZ nr 2
- Zmiana ogłoszenia. Biuletyn UZP z dnia 30-01-2019 r. Numer ogłoszenia 540019358-N-2019
- Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2
- Modyfikacja treści SIWZ nr 3
- Przedmiar wprowadzony w ramach modyfikacji nr 3
- Zmiana ogłoszenia. Biuletyn UZP z dnia 07-02-2019 r. Numer ogłoszenia 540024918-N-2019
- Zestaw pytań i odpowiedzi nr 3
- Modyfikacja treści SIWZ nr 4
- Przedmiar wprowadzony w ramach modyfikacji nr 4
- Zmiana ogłoszenia. Biuletyn UZP z dnia 11-02-2019 r. Numer ogłoszenia 540026846-N-2019
Informacja z otwarcia ofert
- Korekta informacji z otwarcia ofert
Informacja o odrzuceniu oferty w części nr 2 postępowania
Informacja o odrzuceniu oferty w części nr 3 postępowania
Informacja o unieważnieniu postępowania w cześci 3
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 1)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 2)


Ogłoszenie Ogłoszenie nr 641607-N-2018 z dnia 15.11.2018 r.
Oznaczenie DA. 24-08/18
Temat Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
Termin składania ofert 20.12.2018 r. do godziny 13:00
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (500 MB)
Załączniki - Zmiana ogłoszenia. Biuletyn UZP z dnia 26-11-2018 r. Numer ogłoszenia 500282809-N-2018
- Modyfikacja treści SIWZ nr 1
- Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1
- Zmodyfikowane pliki SIWZ po modyfikacji 1
- Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2
- Modyfikacja treści SIWZ nr 2
- Zmiana ogłoszenia. Biuletyn UZP z dnia 29-11-2018 r. Numer ogłoszenia 500286194-N-2018
- Zestaw pytań i odpowiedzi nr 3
- Zestaw pytań i odpowiedzi nr 4
- Zestaw pytań i odpowiedzi nr 5
- Modyfikacja treści SIWZ nr 3
- Zmiana ogłoszenia. Biuletyn UZP z dnia 11-12-2018 r. Numer ogłoszenia 500296832-N-2018
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1, 4, 5
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Część nr 2 postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Część nr 3 postępowania


Ogłoszenie Ogłoszenie nr 602614-N-2018 z dnia 10.08.2018 r.
Oznaczenie DA. 24-07/18
Temat Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej niezbędnej do budowy lotniczego hangaru ekspozycyjnego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie wraz z przeniesieniem praw autorskich
Termin składania ofert 20.08.2018 r. do godziny 13:00
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Załącznik nr 7 do SIWZ
Załączniki - Informacja o zmianie ogłoszenia z dnia 16 sierpnia 2018 r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Nr 500195690-N-2018 z dnia 016-08-2018 r.
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie Ogłoszenie nr 580171-N-2018 z dnia 27.06.2018 r.
Oznaczenie DA. 24-06/18
Temat Opracowanie optymalizacji zakresu rzeczowego projektów wielobranżowych pod kątem wykonalności w ramach przyjętego finansowania, w ramach inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Wprowadzenie nieistotnych zmian w projektach oraz zmian w opisach, przedmiarach, kosztorysach i STWiOR wraz z przeniesieniem praw autorskich dla: - Remontu i przebudowy hangaru głównego - Remontu i przebudowy garażu nr 1 - Remontu i przebudowy garażu nr 2.
Termin składania ofert 5.07.2018 r. do godziny 13:00
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie nr 2 o zamówieniu z dnia 13.06.2018 r.
Temat Ochrona osób i mienia oraz ochrona obiektów i terenu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz części terenu Lotniska w Pobiedniku, podczas organizowanego w dniach 23 i 24 czerwca 2018 r. XIV Małopolskiego Pikniku Lotniczego.
Termin składania ofert 18 czerwca 2018 r. do godziny 12:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie Ogłoszenie nr 565000-N-2018 z dnia 28.05.2018 r.
Oznaczenie DA. 24-05/18
Temat Opracowanie optymalizacji zakresu rzeczowego projektów wielobranżowych pod kątem wykonalności w ramach przyjętego finansowania, w ramach inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Wprowadzenie nieistotnych zmian w projektach oraz zmian w opisach, przedmiarach, kosztorysach i STWiOR wraz z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego dla: 1. Remont i przebudowa hangaru głównego 2. Remont i przebudowa garażu nr 1 3. Remont i przebudowa garażu nr 2
Termin składania ofert 12.06.2018 r. do godziny 13:00
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki - Zmiana treści SIWZ z dnia 5 czerwca 2018 r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Nr 500124966-N-2018 z dnia 05-06-2018 r.
- Pytania i odpowiedzi z dnia 5 czerwca 2018 r.
- Zmiana treści SIWZ z dnia 7 czerwca 2018 r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Nr 500127799-N-2018 z dnia 07-06-2018 r.
- Pytania i odpowiedzi z dnia 8 czerwca 2018 r.
- Dokumentacja do pytań i odpowiedzi z dnia 8 czerwca 2018 r.
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania


Ogłoszenie 536791-N-2018 z dnia 27.03.2018 r.
Oznaczenie DA. 24-04/18
Temat Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
Termin składania ofert 27.04.2018 r. do godziny 13:00
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Załącznik D - wzór umowy
Załączniki - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Numer BZP 500073699-N-2018 z dnia 05-04-2018 r.
- Zmiana treści SIWZ z dnia 5 kwietnia 2018 r.
- Pytania i odpowiedzi z dnia 12 kwietnia 2018 r.
- Informacja o zmianach w dokumentacji technicznej z dnia 12 kwietnia 2018 r.
- Załącznik A do SIWZ (katalog: Zmiany i uszczegółowienia dokumentacji)
- Pytania i odpowiedzi z dnia 13 kwietnia 2018 r.
- Zmiana treści SIWZ nr 2 z dnia 20 kwietnia 2018 r.
- Pytania i odpowiedzi z dnia 20 kwietnia 2018 r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Nr 500088185-N-2018 z dnia 20-04-2018 r.
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1, 4, 5
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 i 3 postępowania


Ogłoszenie nr 1 o zamówieniu z dnia 6.03.2018 r.
Temat Ochrona osób i mienia realizowana w formie stałej ochrony fizycznej terenu i obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących się w posiadaniu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39 w okresie od dnia 27.03.2018r. do dnia 15.01.2019 r.
Termin składania ofert 14 marca 2018 r. do godziny 13:00
Załączniki - Pytanie i odpowiedź z dnia 13 marca 2018 r.
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie 520912-N-2018 z dnia 20.02.2018 r.
Oznaczenie DA. 24-03/18
Temat Dostawa wraz z montażem hal namiotowych całorocznych
Termin składania ofert 28.02.2018 r. do godziny 13:00
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Załącznik - wzór umowy
- Załącznik A - rozmieszczenie hal namiotowych
Załączniki - Pytanie i odpowiedź z dnia 23 luty 2018 r.
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie 513551-N-2018 z dnia 02.02. 2018 r.
Oznaczenie DA. 24-02/18
Temat Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Termin składania ofert 27.02.2018r. do godziny 11:00
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Załącznik D - wzór umowy
Załączniki - Pytania i odpowiedzi z dnia 14 luty 2018 r.
- Zmiana treści SIWZ z dnia 14 luty 2018 r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Numer BZP 500033869-N-2018 z dnia 14-02-2018 r.
- Pytania i odpowiedzi z dnia 19 luty 2018 r.
- Zmiana treści SIWZ z dnia 19 luty 2018 r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Numer BZP 500036555-N-2018 z dnia 19-02-2018 r.
- Pytania i odpowiedzi z dnia 23 luty 2018 r.
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania


Ogłoszenie 511091-N-2018 z dnia 2018-01-29 r.
Oznaczenie DA. 24-01/18
Temat Dostawa wraz z montażem hal namiotowych całorocznych
Termin składania ofert 06-02-2018, godzina: 13:00
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Załącznik A - Rozmieszczenie hal namiotowych
- Załącznik nr 6 - Wzór umowy
Załączniki - Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej z dnia 31 stycznia 2018 r.
- Pytania i odpowiedzi z dnia 1 luty 2018 r.
- Pytania i odpowiedzi z dnia 5 luty 2018 r.
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


Ogłoszenie nr 2 o zamówieniu z dnia 21.12.2017 r.
Temat ochrona osób i mienia realizowana w formie stałej ochrony fizycznej terenu i obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących się w posiadaniu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39 w okresie od dnia 12.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. oraz ochrona obiektów i terenu Muzeum podczas organizowanego w ostatni weekend czerwca 2018r Małopolskiego Pikniku Lotniczego.
Termin składania ofert 4.01.2018 godzina 13:00
Załączniki - Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej z dnia 27 grudnia 2017 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania


Ogłoszenie 595572-N-2017 z dnia 29.09.2017 r.
Oznaczenie DA. 24-08/17
Temat Opracowanie projektu budowlanego w zakresie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego, wraz z przeniesieniem praw autorskich pod nazwą: „Budowa jednego hangaru na cele ekspozycyjne w ramach rekonstrukcji zespołu i rekompozycji budynków II Pułku Lotniczego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w południowej części działki nr 14/242 obr.4 Śródmieście, a także rozbudowa sieci wodociągowej na działkach 30, 21/85, 21/219, 21/220 obr.6 Nowa Huta w rejonie ulic Cieślewskiego/Gnysia/Spadochroniarzy/ Życzkowskiego w Krakowie” oraz wykonanie projektu integracji zespołu.
Termin składania ofert 09-10-2017 godzina 15:00
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ
- Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty
- Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór wykazu osób skierowanych do wykonania zamówienia
- Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług
- Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
- Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie 592233-N-2017 z dnia 22.09.2017 r.
Oznaczenie DA. 24-07/17
Temat Opracowanie, zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie zintegrowanego serwisu internetowego pod nazwą wirtualne Muzeum Lotnictwa Polskiego
Termin składania ofert 02-10-2017 godzina 15:30
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Pytania i odpowiedzi z dnia 28.09.2017 r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr BZP 500035725-N-2017 z dnia 28-09-2017 r.
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie 581714-N-2017 z dnia 31.08.2017 r.
Oznaczenie DA. 24-06/17
Temat Opracowanie, zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie zintegrowanego serwisu internetowego pod nazwą wirtualne Muzeum Lotnictwa Polskiego
Termin składania ofert 08-09-2017 godzina 10:00
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Numer ogłoszenia w BZP: 500021625-N-2017 z dnia 31-08-2017 r.
- Pytania i odpowiedzi z dnia 6.09.2017 r.
- Pytania i odpowiedzi z dnia 7.09.2017 r.
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania


Ogłoszenie 571636-N-2017 z dnia 16.08.2017 r.
Oznaczenie DA. 24-05/17
Temat Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 1.1 Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1096/16-00 Projektu „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierii dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie”, w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 1.2 Zamówienie składa się z dwóch części, tj.: 1.2.1 Część I Zarządzanie projektem – Inwestor zastępczy. 1.2.2 Część II Zarządzanie projektem – rozliczenia rzeczowo – finansowe.
Termin składania ofert 28.08.2017 godzina 10:00
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Załacznik nr 8 do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cześć 2


Ogłoszenie 534105-N-2017 z dnia 16.06.2017 r.
Oznaczenie DA. 24-04/17
Temat Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zadanie to Zamawiający podzielił na dwie części: Część I Zarządzanie projektem – Inwestor zastępczy. Część II Zarządzanie projektem – rozliczenia rzeczowo – finansowe.
Termin składania ofert 26.06.2017 godzina 11:00
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Załacznik nr 8 do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania


Ogłoszenie 67375 - 2017 z dnia: 14.04.2017 r.
Oznaczenie DA. 24-03/17
Temat Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Termin składania ofert 28.04.2017 godzina 11:00
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Załacznik nr 8 do SIWZ
- Wzór umowy
- Dokumentacja techniczna (rozmiar archiwum: 660 MB)
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania


Ogłoszenie 60914 - 2017 z dnia: 6.04.2017 r.
Oznaczenie DA. 24-02/17
Temat Kompleksowa renowacja unikatowego prototypowego polskiego samolot fotogrametrycznego MD - 12F
Termin składania ofert 14.04.2017 godzina 11:00
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
- Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie zamówieniu z dnia 22.02.2017 r.
Temat Ochrona osób i mienia realizowana w formie stałej ochrony fizycznej terenu i obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących się w posiadaniu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39 w okresie od 7 marca 2017r. do 31 grudnia 2017r. oraz ochrona obiektów i terenu Muzeum podczas organizowanego w ostatni weekend czerwca 2017 r. Małopolskiego Pikniku Lotniczego.
Termin składania ofert 1.03.2017 godzina 13:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie nr 1 o zamówieniu z dnia 26.09.2016 r.
Temat Ochrona osób i mienia realizowana w formie ochrony fizycznej terenu i obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących się w posiadaniu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39 (na czterech jednoosobowych posterunkach) w okresie od 5 października 2016 r do 8 stycznia 2017 r.
Termin składania ofert 29.09.2016 godzina 13:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o zawarciu umowy


Ogłoszenie 78865 - 2016 z dnia: 9.06.2016 r.
Oznaczenie DA. 24-06/16
Temat Ochrona osób i mienia realizowana w formie ochrony fizycznej obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących się na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy ul. Jana Pawła II 39 w okresie od 23 czerwca 2016 r do 27 czerwca 2016 r.
Termin składania ofert 17.06.2016 godzina 10:00
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie 109176 - 2016 z dnia: 29.04.2016 r.
Oznaczenie DA. 24-05/16
Temat Restauracja i konserwacja jedynego zachowanego na świecie samolotu LWD ŻURAW
Termin składania ofert 13.05.2016 godzina 14:00
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
- Załącznik nr 8 do SIWZ
- Program konserwatorski
- Informacja o spotkaniu z Wykonawcami w dniu 9 maja 2016 o godz. 10:00
- Notatka słuzbowa ze spotkania z Wykonawcami, które odbyło się w dniu 9 maja 2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie 56944 - 2016 z dnia: 14.03.2016 r.
Oznaczenie DA. 24-04/16
Temat Ochrona osób i mienia realizowana w formie ochrony fizycznej terenu i obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących się w posiadaniu Muzeum lotnictwa Polskiego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39 ( na czterech jednoosobowych posterunkach
Termin składania ofert 22.03.2016 r. godzina 12:00
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 16.03.2016 r. - wynikła z poprawienia oczywistych omyłek pisarskich
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie 8137 - 2016 z dnia: 21.01.2016 r.
Oznaczenie DA. 24-02/16
Temat Ochrona osób i mienia realizowana w formie ochrony fizycznej terenu i obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących się w posiadaniu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39 (na czterech jednoosobowych posterunkach) w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Termin składania ofert 29.01.2016 r. godzina 11:30
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Informacja o unieważnieniu postępowania


Powrót do strony głównej muzeum     


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie