Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków 17 grudnia 2019 r.

Zaprojektowanie i wykonanie (dostawę) następujących wystaw: „Skrzydła i Ludzie XX w” „Swego nie znacie – magazyny historii” Metamuzeum” „Silnikownia” „Archeologia lotnicza”

Informacja str. 1

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer