Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków, 27 listopada 2020 r.

Usługi ochrony fizycznej osób i mienia dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Informacja str. 1

Informacja str. 2

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer