statystyka
Logo Muzeum
... ...


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków 31 października 2017 r.

Opracowanie projektu budowlanego w zakresie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego, wraz z przeniesieniem praw autorskich pod nazwą: „Budowa jednego hangaru na cele ekspozycyjne w ramach rekonstrukcji zespołu i rekompozycji budynków II Pułku Lotniczego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w południowej części działki nr 14/242 obr.4 Śródmieście, a także rozbudowa sieci wodociągowej na działkach 30, 21/85, 21/219, 21/220 obr.6 Nowa Huta w rejonie ulic Cieślewskiego/Gnysia/Spadochroniarzy/ Życzkowskiego w Krakowie” oraz wykonanie projektu integracji zespołu.

Informacja str. 1

Informacja str. 2

Informacja str. 1

Informacja str. 2

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer 2009 -      - Polityka obsługi "ciasteczek"     -   |   Deklaracja dostępności