Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 


Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu:

Kraków, 5 lipiec 2018 r.

Opracowanie optymalizacji zakresu rzeczowego projektów wielobranżowych pod kątem wykonalności w ramach przyjętego finansowania, w ramach inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Wprowadzenie nieistotnych zmian w projektach oraz zmian w opisach, przedmiarach, kosztorysach i STWiOR wraz z przeniesieniem praw autorskich dla: - Remontu i przebudowy hangaru głównego - Remontu i przebudowy garażu nr 1 - Remontu i przebudowy garażu nr 2.

Informacja str. 1

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer