Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków, 4 października 2016 r.

Ochrona osób i mienia realizowana w formie ochrony fizycznej terenu i obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących się w posiadaniu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39 (na czterech jednoosobowych posterunkach) w okresie od 5 października 2016 r do 8 stycznia 2017 r.

Informacja str. 1

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer