Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków 17 czerwca 2019 r.

Ochrona osób i mienia oraz ochrona obiektów i terenu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz części terenu Lotniska w Pobiedniku, podczas organizowanego w dniach 22 i 23 czerwca 2019r., XV Małopolskiego Pikniku Lotniczego.

Informacja str. 1

Informacja str. 2

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer