Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków, 18 sierpnia 2020 r.

Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych, w tym robót konserwatorskich w ramach inwestycji pod nazwą: „Naprawa, zabezpieczenie przed zawaleniem oraz prace konserwatorskie dot. zachodniej ściany szczytowej oraz ruin hangaru nr 5.

Informacja str. 1

Informacja str. 2





Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer