Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków 12 marca 2019 r.

Usługi ochrony fizycznej osób i mienia dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Informacja str. 1

Informacja str. 2

Informacja str. 3

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer