Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 


Zmiana treści SIWZ nr 1

Kraków, 5 czerwca 2018 r.

Opracowanie optymalizacji zakresu rzeczowego projektów wielobranżowych pod kątem wykonalności w ramach przyjętego finansowania, w ramach inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Wprowadzenie nieistotnych zmian w projektach oraz zmian w opisach, przedmiarach, kosztorysach i STWiOR wraz z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego dla: 1. Remont i przebudowa hangaru głównego 2. Remont i przebudowa garażu nr 1 3. Remont i przebudowa garażu nr 2

Informacja str. 1

Informacja str. 2

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer