statystyka
Logo Muzeum
... ...
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu:

Kraków 28 sierpnia 2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Część I Zarządzanie projektem – Inwestor zastępczy. Część II Zarządzanie projektem – rozliczenia rzeczowo – finansowe.

Informacja str. 1

Informacja str. 2

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer 2009 -      - Polityka obsługi "ciasteczek"     -   |   Deklaracja dostępności