Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków, 23 czerwca 2016 r.

Ochrona osób i mienia realizowana w formie ochrony fizycznej obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących się na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy ul. Jana Pawła II 39 w okresie od 23 czerwca 2016 r do 27 czerwca 2016 r.

Informacja str. 1

Informacja str. 2

Informacja str. 3

Informacja str. 4

Informacja str. 5

Informacja str. 6

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer