Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków 20 czerwca 2018 r.

Ochrona osób i mienia oraz ochrona obiektów i terenu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz części terenu Lotniska w Pobiedniku, podczas organizowanego w dniach 23 i 24 czerwca 2018 r. XIV Małopolskiego Pikniku Lotniczego.

Informacja str. 1

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer