Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu:

Kraków, 13 czerwca 2019 r.

Ochrona osób i mienia oraz ochrona obiektów i terenu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz części terenu Lotniska w Pobiedniku, podczas organizowanego w dniach 22 i 23 czerwca 2019 r., XV Małopolskiego Pikniku . Numer postępowania DA.24-05/19

Informacja str. 1

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer