Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Część nr 2 postępowania

Kraków, 25 stycznia 2019 r.

Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Informacja str. 1

Informacja str. 2

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer