Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

Kraków, 10 kwietnia 2017 r.

Kompleksowa renowacja unikatowego prototypowego polskiego samolot fotogrametrycznego MD - 12F

Sprostowanie str. 1

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer