Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 


Modyfikacja treści SIWZ nr 2

Kraków, 23 lipca 2019 r.

Zaprojektowanie i wykonanie (dostawę) następujących wystaw: „Skrzydła i Ludzie XX w” „Swego nie znacie – magazyny historii” Metamuzeum” „Silnikownia” „Archeologia lotnicza”

Informacja str. 1

Informacja str. 2

Dokumentacja stanowiaca uzupełnienie, korektę dotychczas udostępnianych rzutów i opisów jest dostępna pod następujacym adresem internetowym, stanowi podstawę wyceny od dnia wprowadzenia niższej posyfikacji:
https://drive.google.com/drive/folders/16XtPE5wxYndUM7_-vUKkVvstLzreNI1L

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer