Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 


Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu:

Kraków, 31 lipca 2020 r.

Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych, w tym robót konserwatorskich w ramach inwestycji pod nazwą: „Naprawa, zabezpieczenie przed zawaleniem oraz prace konserwatorskie dot. zachodniej ściany szczytowej oraz ruin hangaru nr 5.

Informacja str. 1

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer