statystyka
Logo Muzeum
... ...
Informacja o unieważnieniu postępowania

Kraków 26 lipca 2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zadanie to Zamawiający podzielił na dwie części: Część I Zarządzanie projektem – Inwestor zastępczy. Część II Zarządzanie projektem – rozliczenia rzeczowo – finansowe.

Informacja str. 1

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer 2009 -      - Polityka obsługi "ciasteczek"     -   |   Deklaracja dostępności