Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 i 3 postępowania

Kraków 8 czerwca 2018 r.

Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Informacja str. 1

Informacja str. 2

Informacja str. 1

Informacja str. 2

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer