Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków, 4 września 2018 r.

Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej niezbędnej do budowy lotniczego hangaru ekspozycyjnego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie wraz z przeniesieniem praw autorskich

Informacja str. 1

Informacja str. 2

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer