Logo Muzeum
Digitalizacja archiwaliów
... ...
PowrótSzanowni Państwo!

W imieniu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zwracam się do Państwa z gorącym apelem o wspomożenie akcji zbierania eksponatów oraz pamiątek związanych z historią Polskiego Lotnictwa.
MLP to największa w Polsce placówka gromadząca zbiory dokumentujące dzieje i rozwój naszego lotnictwa, dorobek polskiej techniki lotniczej a przede wszystkim pamiątki związane z Lotnikami spod znaku szachownicy. Każdy przedmiot, zdjęcie, odznaczenie, książka lotów, mundur czy wspomnienia zajmują poczesne miejsce w zbiorach krakowskiego Muzeum.
To właśnie dzięki pomocy życzliwych Ofiarodawców Muzeum Lotnictwa Polskiego jest miejscem szczególnym, przyciągającym nie tylko pasjonatów awiacji ale również stanowiącym przyczynek do zachowania historycznej spuścizny dla przyszłych pokoleń.

Krzysztof Radwan

Dear Sir or Madam,
On behalf of the Polish Aviation Museum in Kraków I would like to kindly ask you for supporting our memorabilia gathering initiative. Every single item might be a priceless contribution to our aviation collection.
Polish Aviation Museum is one of the biggest aviation museums in Europe. We have a unique collection of aircraft and other historical artifacts. If you are in possession of any item you might want to donate, please do not hesitate and contact the Museum. Every item will be properly displayed at the rightful place.
Thanks to our Donors the Polish Aviation Museum is a special place that not only stores unique memorabilia but also brings together worldwide aviation community.
Yours faithfully,

Krzysztof Radwan
Digitalizacja zasobów ikonograficznych i archiwalnych Muzeum Lotnictwa Polskiego.


Wprowadzenie

W chwili obecnej w zasobach archiwalnych MLP znajduje się kilkanaście tysięcy egzemplarzy różnego rodzaju dokumentów wymagających digitalizacji m.in., diapozytywów, negatywów, dokumentów osobistych oraz innych materiałów ikonograficznych dokumentujących historię rozwój lotnictwa w Polsce i na Świecie oraz wkład polskich konstruktorów, pilotów i innych ludzi związanych z lotnictwem w ogólnoświatowe dziedzictwo kulturowe.
W związku z naturalnymi procesami starzenia się materiałów, na których zostały utrwalone oraz stanem, w jakim zostały pozyskane do zbiorów korzystanie z nich stwarza poważne problemy natury technicznej i zagraża mogącym nastąpić pogarszaniem się ich kondycji.
Ich wartość historyczna i poznawcza jest trudna do oszacowania i nie można dopuścić do sytuacji, w której korzystanie z nich wiązałoby się z niebezpieczeństwem ich utraty lub uszkodzenia w stopniu uniemożliwiającym ich dalsze wykorzystanie.Katalog zasobów ikonograficznych i archiwalnych Muzeum Lotnictwa Polskiego

Uwaga: W celu uzyskania czytelności zdigitalizowanych materiałów, skorzystaj z wbudowanych w przeglądarkę internetową opcji powiekszania obrazu. Zwykle jest to w menu: Widok > Powiększenie.

Stanisław Działowski konstruktor - pilot st. sierżant 2. Pułku Lotniczego w Krakowie i synowie

Tom 1:     Katalog (PDF)
Tom 2:     Katalog (PDF)Nowe:

Zapraszamy na nową stronę projektuKsiążki, instrukcje i czasopisma:


Dokumenty i fotografie:


Sterba Felicjan - Odznaki, dokumenty i fotografie:PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer 2009 -      - Polityka obsługi "ciasteczek"     -   |   Deklaracja dostępności